Hvordan lykkes med en grønn vegg?

Grønne, utendørs vegger er kommet for å bli i Norge, men erfaringen med beplantningen er fortsatt kort. Hva skal til for å lykkes?

– Det er ingen fasit her, men vi nærmer oss en løsning som virker. Veggen og systemet må tilpasses norske forhold, og det gjelder å bruke lokal kunnskap og sunn fornuft, forteller anleggsgartnertekniker Anders Garnes i Bergen til park & anlegg.

BIRs bossnetterminal i Jekteviken i Bergen har hatt grønne vegger i et drøyt år nå. Totalt dekker de plantekledde panelene omkring 340 kvadratmeter og er fylt med rundt 17.000 stauder og busker. I tillegg har hele taket dekke av sedum. Taket har et totalareal på 1200 kvadratmeter.

Landets største hittilGarnes jobber i Wickholm As og var prosjektleder for både vegg og tak. Den grønne veggen på terminalen i Jekteviken sto ferdig i august 2015. Det er den største grønne veggen i Norge hittil.

– Nå har dere driftet veggen i ett år. Har dere har lyktes?
– Ja, det vil jeg hovedsakelig si at vi har gjort. Men vi valgte feil planter og har måttet skifte ut noen av planteslagene. Det var ikke lett å forutse, for de samme slagene klarte seg bra i den grønne modulveggen vi lagde på Kronstad Distriktpsykiatriske Senter på Danmarks plass i 2013.

img_3019
BIRs bossnetterminal i Jekteviken i Bergen har hatt 340 kvadratmeter grønn vegg i litt over et år nå.

– Hvilke planteslag måtte dere ta ut?
– To slag Euonymus ble skiftet. Vi byttet med to typer Geranium, en Hosta og et grasslag som holder seg delvis grønt om vinteren, noe som gir en god effekt. Planteveggen består nå av eføy og seks ulike stauder.

– Plantene vokser 45 grader ut fra veggen, hvordan fungerer det?
– Det var nytt for oss. På Danmarks plass vokste plantene ut fra en vertikal vegg, og det var en del komplikasjoner knyttet til det. Flere planter blåste bort eller falt ut. Det er ingen planter som har falt ut fra denne veggen, og forholdene for plantene blir bedre når de vokser i en mer naturlig vinkel. Det er ingen fasit på hva som skal til for å få en vellykket plantevegg, men vi prøver oss fram hele tiden, og det ser ut til at vi nærmer oss en løsning som virker.

Slovensk system – norske planter

– Denne gangen prøvde vi en slovensk leverandør, forteller Garnes. – Vi var godt fornøyd, men har måttet gjøre små endringer når vi har satt opp systemet her hjemme.

– Som for eksempel?
– Vanningssystemet. Leverandøren leverer løsninger med et automatisk vanningssystem. Det stolte vi ikke helt på. Vi valgte heller tidsstyrt vanning, med justering for himmelretning og årstid.

bilde
Anleggsgartnertekniker Anders Garnes jobber i Wickholm As.

– Hvor mye av plantevalget bestemte dere?
-Vi hadde frie tøyler i valg av planter og bestilte alt fra Ljono stauder og Sunnhordland planteskule, som hjalp oss med valg av planter til veggene. Utendørs plantevegger er et forholdsvis nytt felt i Norge, og det er viktig å utveksle erfaringer med hverandre.

– Hva er viktig å huske på når du skal lage en grønn vegg?
– Vanning i rett mengde og frekvens er viktig. Veggen tørker fort ut på grunn av det begrensede volumet og beskaffenheten til vekstmediet. Bruk tid på forarbeidet ved valg av planter. Man må tørre å feile litt. Det er ikke alle planter som trives i en vertikal hage. Og noen planteslag liker seg i én vegg, men kan mistrives i en annen. Næringstilgang er et annet viktig moment. Et engasjert eierskap til veggen er dessuten viktig, for den trenger jevn og god skjøtsel… og litt omsorg.

Ny vegg til våren

– Prosjektet hadde en god hovedentreprenør, sier Garnes. – Og driftslederen i BIR var dyktig og med oss under hele arbeidet. Vårt felles mål var at vi skulle lykkes med denne veggen. Det har gitt gode resultater.

– Har dere flere grønne vegger på gang?
– Så fort vinteren er over skal vi etablere en vegg for et borettslag her i Bergen. Veggen måler om lag 60 kvadratmeter og skal stå mellom en parkeringsplass og grøntarealet til borettslaget. Denne gangen skal vi prøve å kombinere nyttevekster, som jordbær og gressløk, med prydvekster.  Det er jo tross alt en hage vi snakker om, bare at den står vertikalt…

– Hva tror du om framtiden for grønne vegger?
– Kommunene krever grønne flater i nye utbyggingsprosjekter, så vi vil nok se flere grønne vegger framover. Men jeg tror også at folk liker det. Grønne vegger isolerer og renser luften. I tillegg kan takvann samles opp og gjenbrukes i vanningsanlegget. Og ikke minst: Grønne vegger er fine å se på!

 

Intervjuet er publisert i siste nummer av park & anlegg, nr 10/ 2016, i posten første uke i desember.