Populus tremula ‘Pendula’ – lite ospetre med hengende greiner


Pópulus trémula ‘Pendula’ i Årdal i 2005.

Ospekultivaren med den breie krona og de hengende greinene er sjelden å se i norske grøntanlegg, men treslaget kan være et alternativ etter hvert som hengeformer av ask og alm blir syke og dør.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Kultivaren Pópulus trémula ‘Pendula’ er en hannklon som er kjent fra England allerede omkring 1787. Den har, som andre hanntrær av osp, hengende rakler på naken kvist om våren. På grunn av røde pollenknapper har raklene et skjær av purpur. Raklene faller av etter blomstring, og bladverket tar over. Kultivaren har ofte en blanding av ungdomsblader, som er avlangt eggformete med antydning til bladspiss, og de mer typiske ospebladene med langt skaft og eggformet til rund bladplate. Trærne er vanligvis podet på en om lag to meter høy stamme. De blir ikke særlig høye, men krona kan bli vid i forhold til trehøyden. Ettersom kultivaren trolig stammer fra Storbritannia, bør vi regne den som noe mindre vinterherdig enn viltvoksende osp.

Kilder

Krüssmann, G. 1977. Handbuch der Laubgehölze, Bd. II. Parey, Berlin og Hamburg. 466 pp. ISBN 3-489-62122-0
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6