Naturstenskompaniet: Hektisk aktivitet for Jordal Idrettspark


Foto: OBH

– Nå for tiden går det meste av produksjonen hos oss til det store idrettsanlegget på Jordal i Oslo, sier daglig leder Jon Urdal i Naturstenskompaniet. Han viser park & anlegg omkring i firmaets lokaler på Hauge mellom Sarpsborg og Skjeberg.

For mange i grøntanleggssektoren er kan hende Naturstenskompaniet et nytt navn blant de norske steinleverandørene. De fleste kjenner imidlertid Jogra, og det er snakk om samme lokalitet og stort sett de samme ansatte. Navnebyttet skyldes at Jogra er kjøpt opp av det svenske firmaet Naturstenskompaniet, som har 15 steinbrudd i Sør-Sverige og kontorer i flere nordeuropeiske land. Til sammen omsetter Naturstenskompaniet International AB for om lag 500 millioner svenske kroner i året og har 300 ansatte. Den norske avdelingen har steinbrudd i Halden (iddefjordgranitt) og Røyken (røykengranitt / drammensgranitt) kommuner, mens bearbeidingen foregår i Skjeberg. Avdelingen vil i år omsette for i underkant av 100 millioner kroner og har for tiden 32 ansatte, men Urdal tar sikte på en forsiktig ekspansjon. Virksomheten i det tradisjonsrike firmaet er som tidligere og består i bearbeiding av granitt og andre bergarter til blant annet belegningsplater og møbleringselementer for uterom.

Jon Urdal ble ansatt som daglig leder i august i fjor. Et intervju med Urdal kommer i park & anlegg 4/2019, som blir utgitt 3. mai.