Smakfulle og sosiale parker


Nytteveksthagen i Kristiansand. Foto: Landskapsarkitekt Margrete Havstad, Kristiansand kommune

«I en tid der ensomhet er et voksende samfunnsproblem kan kommunale nyttehager bringe folk sammen, skape tilhørighet og fellesskap. Kristiansand viser hvordan parker kan bidra til mer engasjerende og sosiale byrom», skriver Carla Franziska Hoyer i park & anlegg 7/2021. Hun er plantevitenskapstudent ved NMBU og er opptatt av hvordan kommunale nyttehager kan bidra til å bygge fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. Ved denne formen for urbant hagebruk vil innbyggerne kunne «høste både mat, sanseopplevelser og nytten ved sosiale arenaer for læring og rekreasjon».

Hoyer omtaler Kristiansand kommunes nyttehage som et viktig samlingssted for mange: «Opphøyde bed og info-plakater sørger for trygg dyrking av grønnsaker og urter. Gamle frukttrær inviterer til «epleslang» og grillplassen til kokkelering i det fri. Drueranker strekker seg over pergolaen, en plommehekk vokser på espalier, og bærbusker gir smaksprøver av rips, solbær, blåbær og stikkelsbær. Her finnes barndomsminner, sanseopplevelser og en læringsarena for matkultur.»

park & anlegg 7/2021, som har hovedtema Møblering og beplantning, utgis 3. september. Gjennom sommeren legger vi ut nye treportretter på nettsiden hver uke. Vi ønsker leserne våre to gode sommermåneder i juli og august!