Vandring i universitetsparken på NMBU – et laboratorium for overvannsløsninger


Instutt for landskapsarkitektur inviterer til en times vandring i universitetsparken tirsdag 4. juni kl. 17.00. Fokus vil være hvordan tiltak i en stadig mer tettbygd by, et tettsted eller hagen din, kan takle styrtregn for å unngå flom og erosjon.
Parken vil være på sitt vakreste når landskapsarkitekt og førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård leder vandringen i universitetsparken på Ås denne tirsdagsettermiddagen.
Forskere bruker parken til forsøk og utprøving for å utvikle naturbaserte løsninger på framtidens klimaproblemer. I løpet av de neste 50 årene vil med stor sannsynlighet en eller flere av de 20 byene rundt Oslofjorden og Skagerrak komme til å bli rammet av styrtregn og storflom. Det vil ramme bygninger, hager og sentrumsområder. Regnbed, grønne tak og andre naturbaserte løsninger vil kunne bidra til å ta vannet unna. Og mange av løsningene er riktig så vakre!

Arrangementet gir i tillegg anledning til å rusle en tur i parken, som blir omtalt som Nordens vakreste nyklassisistiske anlegg.
Vandringen er en del av programmet for feiringen av 100 år med norsk landskapsarkitektur. Europas første utdanning i landskapsarkitektur ble etablert ved Norges landbrukshøgskole på Ås (i dag NMBU) i 1919. Serien med vandringer inngår også i programmet for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.
Arrangementet er gratis. Frammøte ved Universitetstunet 3 (ved Tuntreet).

Se omtalen på Facebook.