Bearbeidet anortositt til minnestedet på Utøyakaia


Produksjonssjef Bjørn N. Stubberud (t.v.) og markedssjef Bjørn Egil Eriksen i Naturstenskompaniet er svært fornøyde med å ha fått leveransen av bearbeidet anortositt til anlegget på Utøyakaia. Foto: Ole Billing Hansen

Arbeidet med å montere kaifronten på Utøya er i gang, melder Naturstenskompaniet, som har levert steinen til anlegget. Det er Nannestad Grøntmiljø som utfører monteringsjobben.

Tekst: Ole Billing Hansen

Steinen er, sammen med mange andre bearbeidete elementer til minnestedet, produsert ved Naturstenskompaniets anlegg i Skjeberg. Utgangsmaterialet er anortositt med betegnelsen Antique fra et brudd i Sirevåg.

Nannestad Grøntmiljø er i disse dager i gang med å montere kaifronten. Foto: Nannestad Grøntmiljø

Anortositt er en magmatisk bergart (størkningsbergart). Den er blitt dannet av smeltemasser for nesten en milliard år siden. Dette har skjedd på stort dyp i jordskorpa, og anortositt hører derfor til dypbergartene. Den består nesten utelukkende av kalsium-natrium-feltspat (plagioklas). Mengdeforholdet mellom kalsium og natrium varierer og gir krystallene et fargespill i blått, grønt, gult og rødt. Det er særlig blokkene med slik fargevariasjon som er ettertraktet og blir foredlet til produkter som fasadeplater, benkeplater og annen innredning. Varemerker som «Labrador Brown Pearl» og «Lundhs Antique» blir brukt om disse produktene. Anortosittene er vanligvis svært holdbare bergarter, og blokker blir brukt til ulike byggearbeider. Se også artikkelen om Lervig Brygge i Stavanger i park & anlegg 4/2020.

Mange elementer er klare for levering til prosjektet på Utøyakaia. Foto: Ole Billing Hansen