Biblioteksparken i Haugesund


Gangveien ned fra Ludolf Eides plass møter en tresti som går gjennom «Eventyrskogen». Foto: Bjørbekk & Lindheim

«Biblioteket ligger sentralt plassert i Haugesund sentrum, like ved Vår Frelsers kirke», skriver landskapsarkitekter hos Bjørbekk & Lindheim i park & anlegg 7/2020. «Kommunen ønsket en attraktiv park for å heve kvaliteten i sentrum. De ville ha en fleksibel park med lav grad av programmering, men med noen opplevelser for de minste. Det ble lagt vekt på å bevare eksisterende trær og terreng og å øke det biologiske mangfoldet. I tillegg var det et ønske om å forbedre tilgjengeligheten for gående og syklende i byen.»

En nybygd trapp har sitteplasser og staudebed på siden. Foto: Bjørbekk & Lindheim

Landskapsarkitektene forteller blant annet om en vernet skiferplass som er blitt utvidet, og et nytt trappeanlegg med sitteplasser. Anlegget har fått fargerike innslag av blant annet staudebed og beplantning med alltidgrønne busker. Her er det plantet dvergslirekne, sibiriris, gullsolhatt, steppesalvie, blåtopp og storkenebb, mens ligusterleddved og rododendron smykker et bed langs et nytt trappeanlegg. «Bysten av Sjur Lothe, som sto utenfor hovedinngangen, har fått ny plassering ved siden av den nye trappen (og det sies at han etter flyttingen har fått et litt bredere smil…)», heter det i artikkelen som kommer på trykk høstens første utgave 28. august.