Bjørgedalen barnehage kombinerer bevart natur med nytt lekeareal


Foto: Norconsult ©Pål Hoff

– Som prosjekterende landskapsarkitekt fikk jeg delta under totalfornyelsen av barnehagens uteareal, og de utførende la hjertet sitt i dette prosjektet, uttaler landskapsarkitekt MNLA Katrine Myklestad hos Norconsult i en artikkel i park & anlegg 5/2020. – Samarbeid og engasjement er viktige grunner til at resultatet ble så bra.

Den kommunale barnehagen Bjørgedalen barnehage ligger idyllisk til ved fjorden i Bergen.

– Vi la vekt på at utformingen måtte gjøre barnehagen tilgjengelig for alle. Det er ingen kanter rundt leke- og sandarealene, og til fellesarealene er det bare svake helninger. Naturen har sørget for noen naturlige ledelinjer. Deler av lekearealet har fått plasstøpt gummidekke, men vi har også lagt vekt på å bevare naturelementer og knyttet gjenværende naturområder sammen med det nye lekearealet. Eksisterende trær er beholdt og har fått ny innramming. De gir skygge og skaper stemning. Naturområdene er så viktige for barnas lek, understreker landskapsarkitekten.

Mai-utgaven av park & anlegg har tema Lekeplasser, skoler og barnehager. I denne utgaven presenterer ulike landskapsarkitektfirmaer nye anlegg for barn blant annet i Stavanger, Bergen, Bærum og Oslo. Utgaven blir utgitt 29. mai.