Dyprensing av plasstøpt fallunderlag av gummi


Gummibelegg mister dreneringsevnen etter hvert som sand og annet smuss blir dratt inn på belegget ved aktiv bruk. Litt avhengig av fargen på belegget blir det også stygt å se på etter noen år. Med dyprensing kan belegget få nytt utseende, men det viktigste er at dreneringsevnen blir gjenopprettet.

Tirsdag 25. juni demonstrerte det tyske firmaet Strandmaster den maskinen de bruker til dyprensing av gummidekker. Demonstrasjonen fant sted for inviterte representanter for kommunale etater og andre interesserte på en lekeplass ved Lusetjern skole i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Maskinen bygger på de samme prinsippene som en terrassevasker, men i tillegg blir vann og smuss sugd opp i en 180 liters beholder. To roterende dyser sitter under en «padde» og er koblet til et kraftig sugeaggregat. Det blir brukt betydelige mengder vann, men ingen såpe eller andre kjemikalier. Med 30-40 liter vann i minuttet er beregnet vannforbruk om lag 1000 liter pr. 100 kvadratmeter. Dermed er det ikke tilstrekkelig med vann fra vanlige hageslanger. Denne utfordringen løser firmaet ved å ha med en tank som rommer 1000 liter og som blir fylt før arbeidet blir satt i gang.

Maskinen fra Sandmaster GmbH er ikke til salgs. I hvert av de nordiske landene har firmaet et firma med enerett til å leie og bruke utstyret. I Norge er det CH Prosjekt som nylig har inngått avtale med Sandmaster. – Vi kommer til å lære opp et par av våre ansatte til å bruke maskinen, sier Jan C. Reinertsen. Han regner med at det vil bli økt etterspørsel etter dyprensing i tida framover, for mange fallunderlag på lekeplasser trenger sårt til å få fjernet smuss, slik at dreneringseffekt og utseende blir gjenopprettet.