FAGUS inviterer til nettverkstreff i Sandefjord


Torsdag 11. og fredag 12. oktober inviterer FAGUS til nettverkstreff i Sandefjord. Her treffes grøntanleggsfolk til to dagers utveksling av kunnskap, erfaringer og ideer. Programmet torsdag inneholder en serie innlegg av aktører fra ulike sider av grøntanleggssektoren. Fredag blir det befaring i tre av byens uteanlegg: Badeparken, Sandefjord Medisinske Senter og «Hesteskoen» aktivitetsområde. park & anlegg dekker arrangementet og tar gjerne en prat med deltakerne om aktuelle saker.
FAGUS opplyser at påmeldingsfristen er i dag, 8. oktober.