Ombruk av byggevarer – stein og betong i sirkulær økonomi

Landskapsarkitekt MNLA Taale Kjøs (t.v.) og byggmester Martin S. Eid i Resirqel er opptatt av at byggevarer av god kvalitet skal ombrukes. Mottoet er: «Framtidens byggevarer er allerede i bruk». Ombyggs store telt kan skimtes i bakgrunnen.

Den som har besøkt transformasjonsstrøket Økern i Oslo i løpet av det siste året, vil trolig ha lagt merke til et stort, hvitt telt med den svært synlige påskriften OMBYGG. Det er et utradisjonelt byggevarehus.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Det utradisjonelle består i at mange av varene er brukte. Eller de er til overs etter feilbestillinger eller prosjekter som ikke ble slik de var tenkt. I tillegg huser telt og uteareal varer som er mellomlagret i påvente av at prosjekter blir igangsatt eller er under bygging og må leveres suksessivt.

Ombygg kom på plass på Økern i mars 2023, etter at Statsbygg donerte teltet, som tidligere var brukt ved utbyggingen av Regjeringskvartalet. Men omsetning av brukte byggevarer er ikke helt nytt, for virksomheten har vært drevet siden 2015 et annet sted i byen. Ombygg er et heleid datterselskap av Resirqel, som i fjor skilte ut handelsdelen av virksomheten og nå satser utelukkende på rådgivning og konsulentvirksomhet.

Ombygg tilbyr tre hovedtjenester. Et viktig område er mellomlagring, det vil si at kundene under prosjektgjennomføringen trygt kan lagre naturstein og andre materialer på Ombyggs inngjerdete eiendom og hente dem etter hvert som prosjektet blir bygd. Både statlige, kommunale og private firmaer benytter seg av denne muligheten.

Ombygg tar også imot donasjoner av feilleveranser og ubrukte materialer som er til overs i prosjekter. Alternativet kan for entreprenørene være å betrakte materiale som avfall og dermed måtte ta kostnadene med levering til avfallsmottak. Isteden får materialene en nytteverdi som handelsvare. Ombygg tar først og fremst imot materialer fra leverandører av varer og tjenester, svært sjelden fra privatpersoner, men private er derimot en viktig kundegruppe.

Videreformidling er en tredje aktivitet for Ombygg. Det gjelder som regel kostbare produkter, ofte helt nye, som blir levert inn for kommisjonssalg. Da deler eier og Ombygg inntekten når varene blir solgt.

Martin S. Eid forteller at Ombygg også kan levere tilleggstjenester, som å lede demontering, koordinere logistikk, bearbeide brukte materialer med rens og vask, samt å hjelpe til med testing og resertifisering av materialer som krever dette.

Les hele artikkelen om Ombygg og Resirqel i park & anlegg 4/2024 som utgis 8. mai.