Frodig regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Beplantningen i regnbedet består av en blanding av prydgras og blomstrende stauder. I denne delen av feltet finner vi blant annet hagerørkvein, hjortetrøst og fjøraster. Foto 9. september 2020: Ole Billing Hansen
En rekke ulike slag prydgras og blomstrende stauder er plantet i et regnbed langs den sterkt trafikkerte gaten på Strømsø-siden i Drammen. Plantefeltene inngår i doktorgradsarbeidet til landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

Tekst: Ole Billing Hansen

Valget av planteslag er foretatt på bakgrunn av studier av norsk og utenlandsk litteratur, nettsider, praktiske erfaringer og et staudeseminar ved NMBU i 2016. Potensielle planteslag omfattet til sammen 160 ulike arter og kultivarer. Lista ble først redusert til ca. 100 planteslag på bakgrunn av blant annet spredningsevne, dekningsgrad og toleranseevne mot både tørke og stående fuktighet, for begge situasjoner kan oppstå i et regnbed. Laukli og førsteamanuensis Eva Vike ved NMBU, som er veileder for vegetasjonsdelen av doktorgradsarbeidet, valgte til slutt ut 29 planteslag for utplanting i regnbedsforsøket i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Etter noe utgang og supplering finner vi nå følgende 32 staudeslag og prydgras i forsøksfeltene. Resultater fra doktorgradsarbeidet vil bli publisert og siden forsvart i en offentlig disputas ved universitetet.

På forsommeren blomstrer fagerskolm (Baptisia australis) og sverdiris (Iris pseudacorus). Foto 13. juni 2020: Anita Tveiten
Amsonia orientalis (syn. Rhazya orientalis) – (gresk) amsonia
Amsonia tabernaemontana – (amerikansk) amsonia
Aster divaricatus (syn. Eurybia divaricata) – skogaster
Aster macrophyllus (syn. Eurybia macrophylla) ‘Twilight’ – storbladaster
Astilbe chinensis ‘Purpurlanze’ – kinaspir
Baptisia australis – fagerskolm
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ – hagerørkvein
Calamagostis brachytricha (syn. Achnatherum brachytrichum, Stipa brachytricha) – korearørkvein
Carex muskingumensis – skråningstarr
Chelone obliqua – duehode
Dryopteris filix-mas – ormetelg
Echinacea purpurea (syn. Rudbeckia purpurea) – purpursolhatt
Eupatorium dubium (syn. Eutrochium dubium) ‘Baby Joe’ – bedhjortetrøst
Geranium ‘Gerwat’ Rozanne – hybridstorkenebb
Hakonechloa macra – hakonegras
Hemerocallis lilioasphodelus (syn. H. flava) – gul daglilje
Hemerocallis ‘Camden Gold Dollar’ – daglilje
Hemerocallis ‘Sovereign’ – daglilje
Hakonegras (Hakonechloa macra) står frodig om høsten, mens blomstringen hos en dagliljekultivar (Hemerocallis) er på hell. Foto 9. september 2020: Ole Billing Hansen
Hosta ‘Elegans’ – bladlilje (Sieboldiana-gruppen)
Hosta ‘Francee’ – bladlilje (Fortunei-gruppen)
Hosta ‘Striptease’ – bladlilje (Fortunei-gruppen)
Hosta ‘Sum and Substance’ – bladlilje (Fortunei-gruppen)
Iris pseudacorus (syn. I. bastardii, I. lutea) – sverdiris
Kalimeris incisa (syn. Calimeris incisa) ‘Madiva’ – fjøraster
Liatris spicata ‘Alba’ – akssøyleblomst
Liatris spicata ‘Floristan Weiss’ – akssøyleblomst
Luzula sylvatica (syn. L. maxima) – storfrytle
Lythrum salicaria ‘Zigeunerblut’ – strandkattehale
Molinia caerulea ‘Overdam’ – blåtopp
Polygonatum multiflorum – storkonvall
Sesleria autumnalis – høstsvenskegras
Veronicastrum virginicum ‘Apollo’ – kransveronika

Regnbedprosjektet er omtalt i park & anlegg 5/2021, som blir utgitt 28. mai.