God skolestart!


Skolestart – park & anlegg ønsker alle skoleelever lykke til i et nytt undervisningsår.
Denne uka er det mange spente elever som møter opp til undervisning på barne- og ungdomsskoler. Og ikke minst er det mange som ser fram til å treffe medelever og lærere igjen etter en lang ferie. Mange undervisningstimer og mange friminutter skal tilbringes på skolen kommende år. Norske kommuner har de siste årene satset betydelige ressurser på å skape gode uterom ved skolen. Fargerike lekeapparater og fallunderlag er gjerne blitt en del av utemiljøet. Men noen elever er så heldige at de får oppleve naturens egne klatrestativer.

Nøkleby skole i Fredrikstad har tatt vare på en rad med agnbøktrær (Carpinus betulus). De krokete stammene og greinene er ideelle å klatre i for små barn, og greinene sitter så tett at de lett fanger opp et barn som skulle miste taket – en naturlig fallsikring.

Foto: Ole Billing Hansen