Grønn vannvei – en framtidig overvannsløsning


Den nye grønne vannveien i universitetsparken leder vannet fra en parkeringsplass og takene på Meieribygningen og Meierimuseet (bildet) ut på grøntarealet. Foto: Ole Billing Hansen

«En grønn vannvei som del av et parkområde må skreddersys for å få et helstøpt anlegg som fyller mange funksjoner», skriver parksjef Bjørn Anders Fredriksen og leder av Norges Landskapslaboratorium NMBU Ingrid Merete Ødegård i park & anlegg 9/2020.

«Ønsket er at ulike nedbørmengder blir del av det visuelle uttrykket til anlegget. Dette ønsker vi å oppnå i den fredete universitetsparken ved NMBU.»

Prosjektet er en praktisk rettet arbeidsstudie for å se nærmere på åpne overvannsløsninger. En vesentlig del av forskningen er å undersøke kombinasjoner av ulike overvannsløsninger, som regnbed og vegetert grøft («bioswale»). Det skal optimalisere nytten av overvannssystemet.

Prosjektområdet ligger i en sentral del av parken ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hovedmålet er å fordrøye regnvannet fra tak og parkeringsareal ved å la det infiltrere nærliggende parkareal.

Anlegget er tegnet av Parkenheten ved NMBU ved landskapsarkitekt Helle Blindheim Strandhagen og hortonom Filip Ihrsen, i nært samarbeid med parksjefen og Landskapslaboratoriet. Noe planting og deler av anleggsgartnerarbeidene ble utført som en del av introduksjonskurset for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene i august 2020, men den største delen av arbeidene er utført av firmaet Uteanlegg AS og Parkenheten ved NMBU.