Hestekastanjer bevart i Langesund

Tre verneverdige hestekastanjer i Langesund blir bevart. Men fredningen av de gamle hestekastanjetrærne er opphevet. Den 20. september 2017 vedtok Miljødirektoratet å oppheve fredningen av naturminnet Torget 16 i Langesund. Dette skjedde etter tilrådning fra Fylkesmannen i Telemark.

De fire hestekastanjetrærne har hatt naturminnestatus siden 1952. Verneobjektet er nå slettet fra Naturbasen, og Bamble kommune overtar ansvaret for trærne, som står i sentrum av Langesund. Tett inntil trærne ligger en fredet bygning fra 1775, kalt Apotekergården. Trærne ble plantet før gården ble oppført og kan dermed være over 300 år gamle.

Det er skapt et stort lokalt engasjement for hestekastanjetrærne i Langesund. De blir sett på som et verdifullt element i byen. Bamble kommune har vedtatt å ta over ansvaret, og kommunegartneren melder at det er foretatt en grundig vurdering av alle de fire trærne. Konklusjonen er at tre av trærne har fått stå, mens det fjerde er fjernet, da sikkerheten var truet grunnet råte i stammen. De resterende trærne er erklært friske og vil bli holdt under jevnlig oppsyn av en arborist.

I park & anlegg 7/2018 forteller landskapsingeniørstudent Hedda Lundeberg Aas ved NMBU om prosessen med å oppheve fredningen av trærne.