Hva tåler skifer av trafikkbelastning?


Over dette feltet kjører 30 tonn tunge vogntog hver eneste dag. Spørsmålet er om skiferen vil tåle den store belastningen, og når snøen er borte til våren, vil en kunne se foreløpige resultater av forskningsprosjektet. Foto fra høsten 2020: Mediaveien

Det er viktig at platedekker tåler den lasten de blir utsatt for, uten å knekke. Styrken blir angitt med faguttrykket bøyestrekkfasthet, og denne egenskapen er spesielt god i Altaskifer. Asbjørn Wang er salgs- og markedssjef i Altaskifer AS: – Etter vinteren begynner vi å få svar fra et testfelt her i Alta.

Testfeltet er en del av SINTEF-prosjektet «SkiferSolid». Feltet er 150 kvadratmeter stort og delt i ti delfelter med Altaskifer i varierende formater. For øvrig er feltet bygd opp med ulike bære- og settelag, samt fuger mellom steinene. Testfeltet blir daglig eksponert for både lette og tunge kjøretøyer. Det ble realisert i november i fjor og skal følges opp med registreringer og målinger i løpet av tre års prosjektperiode. – Målet med arbeidet er å komme fram til konkrete anbefalinger om hvordan man best kan utnytte Altaskiferens unike styrkeegenskaper til å oppnå solide skiferdekker som verken er over- eller underdimensjonert, sier Wang. Anbefalingene vil forenkle arkitekters og landskapsarkitekters arbeid.

Prosjektet «SkiferSolid» er et regionalt bedriftsprosjekt. Deltakerne er Altaskifer AS, Anleggsgartner Odd Erik Oppheim AS, Verte Landskap & Arkitektur AS og SINTEF. Les mer om Altaskifer og prosjektet i park & anlegg 3/2021 med utgivelsesdato 26. mars.