Mange ønsket å høre om gravlunden


De frammøtte fikk blant annet høre om Pål Sælands strengt oppbygde avdeling på gravlunden. Dosent Kirsten G. Lunde står med ryggen til i midten.
Dosent og intituttleder Tore Edvard Bergaust forteller om Christian Magnus Falsen. Hans gravminne ble renovert i forbindelse med 200-årsjubileet for den norske grunnloven i 2014.

I forbindelse med at landskapsarkitekturutdanningen i Norge runder 100 år arrangerer Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU en serie vandringer på tirsdagskvelder fra mai til september. Tirsdag 20. august inviterte dosentene Kirsten G. Lunde og Tore Edvard Bergaust til en vandring på Gamlebyen gravlund i Oslo. De 50-60 frammøtte besto av en god blanding av unge og eldre som fikk høre Kirsten Lundes orientering om gravlundens historie og de ulike avdelingene den består av i dag – slik som restene etter rammegraver, landskapsarkitekt Pål Sælands strukturerte avdeling, de muslimske gravstedene og det nyeste tilskuddet – den anonyme minnelunden. De frammøtte fikk blant annet høre om graver som ligger i retning vest mot øst etter kristen tradisjon, og graver der den gravlagte skal ligge på siden med hodet vendt mot Mekka etter muslimsk tradisjon. For den interesserte er det i hele tatt mye kunnskap om fortid og tradisjoner man kan tilegne seg når man oppsøker en gravplass / kirkegård / gravlund.

Professor Scübelers gravminne er utsmykket med portrett og kvister av eik og gran.

Den to timer lange vandringen ble avsluttet ved at Tore Edvard Bergaust pekte ut gravminner og fortalte om noen av de menneskene som er gravlagt på Gamlebyen gravlund, og de bautaene som er reist til deres minne. Gravminnene er dekorert med ulike symboler hentet fra antikken og kristen tro. Blant de i dag mest kjente personene som har fått markante gravminner på denne gravlunden, er Christian Magnus Falsen og Martina Hansen. For landskapsarkitekter og plantevitere bør også gravminnet til Fredrik Christian Schübeler være av interesse. Gravminnet har inskripsjonen «Professor Dr. Fredrik Christian Schübeler født den 15. September 1815 død den 20. Juni 1892». Schübeler var professor i botanikk ved universitetet i Kristiania fra 1866 og samtidig bestyrer av botanisk hage og museum på Tøyen. Han er kjent for å ha fått interesserte hageeiere landet rundt til å dyrke planter fra tilsendte frø eller levende formeringsmateriale. På bakgrunn av reiser, tilbakemeldinger og egne erfaringer utga han det store bokverket Viridarium norvegicum (1866-69), noe som gjorde ham berømt internasjonalt. Gravminnet er utsmykket med eikekvister med nøtter og grankvister med kongler.