Mangelfull komprimering gir setningsskader


René Kierstein i Stein & Veg Consult inviterte 15. februar til et fagkurs for utførende, byggherrer og planleggere.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Mangelfull komprimering er en viktig årsak til setningsskader. René Kierstein i Stein & Veg Consult inviterte 15. februar til et fagkurs for utførende, byggherrer og planleggere.

park & anlegg var også til stede på kurset, der temaet var «Bærekraft i overbygning – materialer – utførelse – kontroll». Viktige forutsetninger for å bygge veger som holder lenge, er blant annet at overbygningen har tilstrekkelig bæreevne året rundt og at materialene i overbygningen må være slik at de ikke er utsatt for teleskader eller er ømfintlige for vann.

– Alle lag må være jevnt og godt komprimert, understreket Kierstein, som gikk grundig gjennom måling av bæreevne og hvordan denne bør dokumenteres.

Han sammenliknet Norsk Standard og kravene Statens vegvesens publikasjoner. På en del punkter kan begge normene etter rådgiverens mening forbedres.

Kierstein pekte spesielt på den mangelfulle komprimeringen man ofte finner rundt kummer og sluk.

– Kummer pleier gjerne å være det høyeste punktet i landskapet, var hans ironiske kommentar.

Deltakerne fikk mot slutten av kurset en demonstrasjon av utstyr som blir brukt for å måle hvor godt komprimert overbygningen er før det blir lagt stein eller asfalt på en veg eller et torg.

park & anlegg vil i en kommende utgave ta opp komprimering i veg- og parkmiljøer som et eget tema.