Asak Miljøstein åpner nytt forskningsfelt i Malvik


I forbindelse med åpningen av prosjektet var representanter fra Asak Miljøstein, NTNU og SINTEF samlet på Stjørdal. F.v. daglig leder Terje Gaarden ved Vikaune Fabrikker, markedsansvarlig Ellen H. Schumann hos Asak Miljøstein, seniorforsker for infrastruktur Edvard Sivertsen ved SINTEF og professor Tone Muthanna ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU. Foto: Unni Skoglund

I Malvik utenfor Trondheim prøver forskere å løse utfordringene med hyppigere og kraftigere nedbør, skriver Asak Miljøstein i en pressemelding. Med et klima i endring og fortetting i byene har det oppstått et økende problem: Regnet har ingen steder å gjøre av seg. Tett asfalt sperrer regn- og smeltevann fra å gå ned i grunnen, med oversvømmelser som resultat.

På Vikaune fabrikker, som er produksjonsavdeling for Asak Miljøstein i Midt-Norge, jobber forskere og næringsliv sammen for å løse problemet. De ser på hvordan gjennomtrengelige dekker med belegningsstein klarer å drenere bort overvann.

– Tradisjonelt har man fanget opp regnvann i byer og tettsteder via sluk og rørsystemer under bakken. Men rørsystemene har ikke kapasitet til å ta unna stadig større mengder vann, slik som styrtregn. En oppgradering av rørene vil bli svært kostbart. Derfor blir det sett etter andre løsninger. I Norge prøver vi å finne løsninger som gjør at overvannet kan håndteres åpent og lokalt, sier professor Tone Muthanna ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Testanlegget i Malvik er bygd i tilknytning til et helt nytt produksjonsanlegg ved Vikaune Fabrikker. Dette åpner i august. Prosjektet består av seks felt på mellom 80 og 100 kvadratmeter. Testfeltene har ulik bærelagsstruktur og ulike typer drensstein fra Asak Miljøstein. De vil være en integrert del av området og får naturlig belasting, blant annet med tungtransport som kjører ut og inn av fabrikkområdet: – Det unike her er at vi omsider får et fullskala anlegg for forskningen, sier Tone Muthanna.

Med mye vått og kaldt vær er Trøndelag perfekt for å teste ut hvordan og hvor mye av vannet som renner bort når det faller på drensstein. Det er fuger eller åpninger mellom steinene som leder overflatevannet ned til underliggende lag. Forskningsprosjektet vil måle den drenerende effekten over tid og hvordan forurensning og bruk virker inn. Forskerne skal se på hvordan dekket drenerer med hensyn til frost og snømengder, i tillegg til episoder med styrtregn.

– Klimaendringene gjør at drenerende dekker blir mer og mer etterspurt til bruk på parkeringsplasser, torg og i bygater. Vi må løse utfordringen med overvann i urbane strøk, og drensstein kan være en viktig del av løsningen, sier seniorforsker Edvard Sivertsen i SINTEF. – Vi jobber også med å finne metoder for å vedlikeholde den drenerende effekten, slik at vanngjennomstrømningen gjennom dekket blir opprettholdt.

Forskningsprosjektet Drensstein er eid og blir ledet av Vikaune Fabrikker (Asak Miljøstein) med Nordland Betong, Asak AS, Lintho Steinmiljø, Storm Aqua, SINTEF og NTNU som partnere. Prosjektet mottar støtte fra Forskningsrådet.