Notodden gravlund: Hvordan øke kapasiteten uten å utvide arealet?


Navnet minnelund, kistegravutvidelse og kolumbarium på Notodden gravlund. Foto: Ellen-Elisabeth Grefsrød

«Gravlunden på Notodden ligger på to planerte flater i en østvendt skråning mellom bebyggelsen ned mot det flate partiet i byen og bebyggelsen opp mot de skogkledde åsene i bakkant. Nærmeste nabo er Notodden sykehus i sør og Tinnesmoen barneskole og barnehage i nord. Høye, veletablerte furutrær preger det nære vegetasjonsbildet, og førsteinntrykket før restaurering og oppgradering er mørkt og skyggefullt.»

Slik innleder landskapsarkitekt MNLA Ellen-Elisabeth Grefsrød og arkitekt NPA Tor Møller Frantzen i SØR arkitekter på Notodden omtalen av et stort oppgraderingsprosjekt de har prosjektert og nå beskriver for leserne av park & anlegg 6/2022.

Behovet for arealutvidelse var stort, og de eksisterende morenemassene har ikke vært godkjent som gravleggingsmasser. Dermed ble det en omfattende oppgave å gripe tak i, etter at kirkevergen tok kontakt og satte oppgaven på dagsorden i 2017. Ved innvielsen i september 2021 var området knapt gjenkjennbart, skriver planleggerne. Resultatet er at Notodden med den gjennomførte oppgraderingen av gravlunden nå trolig har arealer for gravlegging resten av dette århundret. Dessuten har Notodden fått en svært vakker park. «Løsningen har gitt de sørgende et godt sted for ettertanke og rekreasjon. Samtidig tilbyr området mulighet for alle som ønsker å benytte gravlunden som sitt nære rekreasjonsareal.»

Planleggerne beskriver i detalj hvilke grep som er gjort for å komme fram til det gode resultatet. Minnelunder og landets første kolumbarium etter at gravplassforskriften ble endret, er blant innholdet i den 50 dekar store gravlunden. Og avlagte gravminner er gjenbrukt i en mur med innlagte sitteplasser.

park & anlegg 6/2022 blir utgitt 5. august.