Ny standard for planteskolevarer


Hanne G. Wells fra Standard Norge og Tore Næss fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har ledet arbeidet med den reviderte standarden.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Standard Norge inviterte 23. januar til lansering av revidert norsk standard for planteskolevarer. Komiteen har vært ledet av Tore Næss og koordinert av Hanne G. Wells. Den har møttes jevnlig gjennom nær to år. Resultatet er at én standard nå erstatter den tidligere serien med 14 standarder.

Det samlede sidetallet er redusert fra 150 til 60 sider, men standarden bygger på den forrige og har samme hovedstruktur. De fleste figurene er også beholdt. De største endringene gjelder trær, hvor det blant annet heter at inngrodd bark og rotsnurr ikke skal forekomme. Standarden sier også at treets krone normalt bør utgjøre 60 prosent av salgshøyden.

Sorteringskriteriet stammeomkrets (so) skal nå måles 100 cm over rothalsen, uansett hvilken kategori treet tilhører. Når det gjelder busker, er gruppene A og B slått sammen, og for barplanter er det skilt mellom busker og trær. For stauder er det kommet en egen kategori for villflorastauder. Under møtet var det enighet om at den nye standarden er et framskritt. Nå er det opp til alle utøvere i grøntanleggssektoren å ta den i bruk!