Operastranda – en Oslo-scene med gjenbrukt stein

Anleggslederne James og Bjørn Egil startet en av vinterdagene i oppstarten av prosjektet med et friskt «morgenbad». Arbeid ute i det kalde vannet måtte til for å stikke ut høydene for stranda. Foto: Solveig Torp, Braathen landskapsentreprenør

Mens forestillingene til Den Norske Opera & Ballett de siste årene har pågått inne i Operahuset, har området utenfor vært på tegnebrettet til Norconsult. Landskapsarkitektene i Norconsult gikk løs på den spennende oppgaven med stor respekt, og sommeren 2021 sto første del av Operastranda ferdig.

I park & anlegg 1/2022 forteller landskapsarkitektene Anette Monsen Londalen og Kjetil Espedal ved Norconsult i Oslo om hvordan gjenbrukt stein er blitt en viktig del av prosjektet.

«Arealene hvor stranda er etablert, var tidligere kjent som Nylands mekaniske verksted. Det var del av et viktig havneområde i Oslo, men ifølge prosjektleder Solveig Torp hos Braathen landskapsentreprenør innebar dette også at det måtte fjernes 5000 kubikkmeter med forurenset masse fra stedet. Isteden er det tilført om lag10.000 kubikkmeter rene masser. Nå er området og sjøfronten tatt i bruk igjen, men stedet blir heretter brukt på et helt annet vis enn det som var her tidligere. Operastranda er et anlegg i ny design, men med mange gjenbrukte materialer.»

I anlegget er det brukt ulike natursteinmaterialer i overgangen ned mot sjøen. Sett fra sjøsiden finner vi steintrinn i sjøen, kant av grorudgranitt, gjenbrukte smågatestein og gjenbrukte storgatestein. Foto: Norconsult

Både landskapsarkitekter og anleggsgartnere har vært opptatt av å gjenbruke materialer der dette har vært mulig, og anleggsarbeidet er gjennomført fossilfritt: «Byggherre Bjørvika Infrastruktur ga oss tilgang til restlagrene fra andre utbygginger i Bjørvika. I disse lagrene kunne vi velge ut stein. Byggherre hadde også tatt vare på historisk rød granitt fra Grorud og Røyken i form av rester etter gamle kaikanter og ulike prosjekter rundt Oslo Havn. Solveig Torp forteller at det nærmest gikk sport i å finne tilsvarende stein fra gamle låvebruer og rivningstomter i Oslo-området. – Dette var virkelig et detektivarbeid, sier hun og forteller at til og med etterlysninger på internett ble tatt i bruk. Resultatet ble 200 løpemeter med gamle granittkanter. Samlet sett har innsatsen resultert i en gjenbruksgrad i dette anlegget på 90 prosent, noe som må sies å være svært akseptabelt for et slikt anlegg.»

Hele historien kommer i park & anlegg 1/2022 med utgivelse 4. februar.