Statsbygg studentpris til fengselshage


Glad vinner og fornøyde nominerte til årets Statsbygg-pris sammen med representantene for Statsbygg. F.v. Lars Egge Johnsen i Statsbygg, Betina Amundsen, Pirjetta Elisabet Fagerli, Ragnhild Syrstad, Marte Uthus Solum og Mari Magnus i Statsbygg. Foto: Ole Billing Hansen

Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur 2018 ble utdelt torsdag 13. september. Det var tre sterke kandidater nominert fra landskapsarkitekturmiljøet ved NMBU, og de fire jurymedlemmene i Statsbygg hadde en svært vanskelig oppgave med å peke ut vinneren, som ble Pirjetta E. Fagerli for mastergradsoppgaven «The Defiant Garden: Challenges and opportunities for a prison garden».

Fagerli har med bakgrunn i blant annet teoretiske studier og intervjuer utarbeidet forslag til utforming av utearealene i kvinneavdelingen i Stavanger fengsel.

Arkitekt Lars Egge Johnsen og landskapsarkitekt Mari Magnus representerte Statsbygg. De la fram juryens vurdering av de tre masteroppgavene, fortalte om en vrien beslutning og delte ut 20.000 kroner til en verdig vinner.

Alle de tre nominerte masteroppgavene ble presentert av forfatterne. De øvrige nominerte var Betina Amundsen for «Etablering av slåtteenger med stedegne karplanter i Oslo» og Ragnhild Syrstad og Marte Uthus Solum for «Flommen kommer – en planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering i norske byer og tettsteder» – se kortversjon av sistnevnte i park & anlegg 6/2018.