Tøyenteppene – oppgradering av Tøyen torg i Oslo


På Tøyen torg er det stor aktivitet og mange folk på farten. Foto: Ole Billing Hansen

Tøyen torg er et viktig tilholdssted og en møteplass for bydelens multietniske befolkning. Torget ligger sentralt for barnehager og skoler, og de fire hovedinngangene er nå oppgradert med et helhetlig dekke, belysning, planter og møblement.
«Marktegl var et naturlig valg av belegg og et ønske fra både gårdeiere og oppdragsgiver Bymiljøetaten i Oslo kommune» skriver landskapsarkitekt Bente Nesheim hos Grindaker Landskapsarkitekter i en artikkel i park & anlegg 8/2018, som utgis 28. september. «Fargepaletten i belegningen er valgt med omhu og med utgangspunkt i fargene som allerede finnes i fasader og elementer i området.»
Denne kommende utgaven inneholder en rekke prosjektbeskrivelser innen temaet Byenes uterom. Norske byer og tettsteder får stadig flere flotte torg og plasser, noe som gjenspeiles i denne utgaven av fagbladet.