Useriøs byggenæring utfordrer bransjen


Håvard Heggen IT-sjef Media Digital AS Media Digital AS Adr.: Dronningens gate 3, 0152 Oslo Tlf.: +47 21 62 78 00 Mob.: +47 99 70 11 77 E-post: havard.heggen@mediadigital.no -----Opprinnelig melding-----

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører inviterte medlemmer og andre interesserte til seminar tirsdag 16. januar. Tema: Hva møter grøntanleggssektoren av utfordringer i årene framover?

En faksimile av et avisoppslag med sitat fra riksadvokaten understreker alvoret i ikke å ta seriøst arbeidsliv på alvor. Fra NAMLs seminar 16. januar.

Seriøsitet i byggenæringen var ett av de viktige temaene som ble tatt opp under dagsseminaret. På dette området er det gjort en del både fra organisasjonenes og myndighetenes side, men Byggenæringens Landsforening (BNL) mener at arbeidet går for seint. Jørgen Leegaard, som er direktør for samfunnskontakt i BNL, orienterte om Oslomodellen, der Oslo kommune stiller flere krav til virksomheter som skal konkurrere om oppdrag for kommunen. Modellen er et tiltak for å forsøke å luke ut useriøse aktører og gi fortrinn for flertallet av seriøse firmaer i bygg- og anleggsbransjen. Den vil bli omtalt i detalj i en kommende utgave av park & anlegg. Leder Steinar Wikholm i naml presenterte krav som er blitt stilt ved byggetrinn 4 for Bybanen og hvilke tiltak hans firma har satt i verk for mer bærekraftig virksomhet.

Digitale og robotiserte løsninger er blitt introdusert i mange deler av samfunnet og vil trolig i løpet av få år bli mye vanligere også i vår sektor. – Aktører i grøntanleggssektoren må være forberedt og må øke sin kompetanse, slik at de kan delta og selv ta hånd om programmering og styring for å ivareta faglig kvalitet, framholdt Tor Jørgen Askim i naml.
Tredjepartskontroll av planlagte og utførte grøntanleggsarbeider samt kontraktsrett var andre temaer som ble tatt opp under seminaret.