Turbohagen – hagen med vekstkraft


 Turbohagen er kjennetegnet ved stor frodighet og mange vekstkraftige planter.

Tekst og bilder: Ole Billing Hansen

I Slottsträdgården ved Malmöhus slott er det etablert åtte temahager designet av svenske landskapsarkitekter og hagedesignere. Temahagene er lagt på en del av det 12 dekar store området som i sin tid var byens planteskole.

En barkdekket sti leder inn i hagen, som har planter i opphøyde bed innrammet av tresviller og fylt med næringsrik jord.

Formålet med Turbohagen er å vise hvordan man kan etablere en hage med stor frodighet og vekstkraft. De valgte planteslagene gir god respons på ekstra tilført vann og næring. For å oppnå den store frodigheten er det anlagt opphøyde bed fylt med næringsrik kompostjord. Ytterligere frodighet blir oppnådd ved at de vekstkraftige plantene blir skåret sterkt tilbake med noen års mellomrom. Det godt etablerte rotsystemet sørger da for at nye skudd fra stubbene blir særskilt kraftige. Det gjenspeiler seg i overdimensjonerte skudd og blader.

Undervegetasjonen i Turbohagen består av storvokste stauder, som Sanguisorba (blodtopp).

Turbohagen er tegnet av Peter Linder i Linders plantskola. Av viktige arter i hagen kan nevnes Catalpa bignonioides (amerikatrompettre), Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’ (gulbladet parykkbusk), Kalopanax septemlobus (mongolaralia), Magnolia obovata (tremagnolia), Paulownia tomentosa (keisertre) og Toona sinensis (løktre).

Etter kraftig tilbakeskjæring får plantene særpregede, store blader.