Hjem Annonsering

Annonsering

Annonsering i park & anlegg 2017

 Løsning 4 farger
1/1 side 13.000,-
1/2 side 8.000,-
1/3 side 6.800,-
1/4 side 5.300,-
1/6 side 4.300,-
1/8 side 3.300,-

Side 2 og bakside: 14.000,- Pris pr. spaltemm: 15,-

Annonse på nett

Toppbanner: 728 x 150               5.900,- (Rotasjon på max 3 pr. plass).

Tekstbanner: 300 x 250           3.900,- (Rotasjon på max 3 pr. plass).

Bunnbanner: 720 x 300            1.900,-(Rotasjon på max 3 pr. plass).

Oppgitte priser er eks. mva og gjelder for en måned.

Se eksempel på annonseplassering i park & anlegg her.

Annonsekontor:

A2Media AS Kaffegt. 16 2270 Flisa Tlf: 900 95 203 E-post: knut@A2media.no Web: www.a2media.no Annonsekosulent: Knut Rismyhr

Materialfrist:

16 dager før utgivelse Materialfrist for rubrikkannonser: Torsdag før kl. 10.00 åtte dager før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materialfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig -det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Tekniske data

Format: 210 x 275
Satsflate: 178 x 234 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 56 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet omslag: 170 g Edixion offset
Papirkvalitet for øvrig:

 

Ann. materiell:

120 g Edixion offset Limfrest

 

Digitalt

 Annonseutforming:  fernando.bravo@mediadigital.no

Tilleggsomkostninger for annet materiell vil bli belastet kunden.
Trykkeri:  Merkur Grafisk AS
e-post: harald@merkurtrykk.no

Utgiverplan park&anlegg 2018

Nr Materialfrist Utgivelse Tema
1 10. januar 2. februar Grøntanlegg om vinteren
2 7. februar 2. mars Skoler og lekeplasser
3 7. mars 6. april Trepleie, skjøtsel og vedlikehold
4 11. april 4. mai Naturstein og faste belegninger
5 9. mai 1. juni Veger, samferdsel og turistmål
6 6. juni 29. juni Vann i anlegg-blågrønne løsninger
7 8. august 31. august Idretts- og aktivitetsanlegg
8 5. september 28. september Byenes uterom-torg, plasser og parker
9 10. oktober 2. november Kirkegårder, gravplasser og minnesteder
10 14. november 7. desember Møblering, kunst og belysning