Fra fuglepark til lekeplass eller blomsterpark på Raufoss?


Fugleparken på Raufoss ble etablert på 1950-tallet. I fjor ble 60 års tamfuglhold avviklet, og nå vil burene i parken bli revet. En attraksjon for lokalbefolkning og besøkende blir borte.

 

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

 

Årsaken til opphøret er nye retningslinjer for drift av fugleparker. Ifølge Oppland Arbeiderblad vil det koste Vestre Toten kommune et sjusifret beløp å oppgradere anlegget slik at dyreholdet blir i samsvar med gjeldende forskrift, det vil si dyreparkstandard. En slik investering kunne ikke kommunen forsvare, og ingen andre interessenter har heller sagt seg villig til så store investeringer.

Det var Vestre Toten kommune, Raufoss Ammunisjonsfabrikk og velforeningen på Raufoss som i sin tid etablerte Fugleparken i Raufoss sentrum. Burfuglene har vært stelt av fugleentusiaster, mens oppsyn, vedlikehold av bygninger og skjøtsel av parkanlegget har vært utført av kommunen i samarbeid med Raufoss Rotaryklubb.

Ordfører Leif Waarum informerte i kommunestyremøte i februar om at rivingen av fugleburene vil bli satt i gang i løpet av kort tid. Dette har ført til reaksjoner fra publikum, som mener at fugleparken har vært én av få attraksjoner på Raufoss. På Facebook-siden til Vestre Toten kommune er det fremmet forslag om en stor lekeplass på stedet, forskriftsmessig avskjermet fra vannet. Noen ønsker seg en flott park, helst med scene og servering om sommeren, mens andre mener at området bør utvikles til en park dominert av blomster.

 

Kilde: Oppland Arbeiderblad 26. februar