Byrom på barnas premisser


Tre etater i Oslo kommune inviterte onsdag 6. februar sammen med BAD, PARK og IDRETT til dagsseminar om barn og unges behov i bymiljø. Oslo indre by har bare to offentlige lekeplasser, så det er åpenbart et behov for flere, også i andre deler av hovedstaden.

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, åpnet seminaret .

Av den grunn ønsket Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Utdanningsetaten å belyse ulike problemstillinger knyttet til barns lek og uteaktivitet.

– Tør vi la barna være med å bestemme? spurte byråd Hanna Marcussen. Medvirkning var et sentralt tema for flere av foredragsholderne, som representerte et spekter av ulike profesjoner, men med en overvekt av landskapsarkitekter og arkitekter. Andre sentrale temaer var risiko og sikkerhet, sambruk med skoler og andre institusjoner, lekesteder istedenfor lekeplasser, barnetråkk og barn med actionkamera, naturbarnehager versus standardiserte lekeplasser samt betydningen av mangfold og kompleksitet.

Seminarets høydepunkt var nok det timelange innlegget til filmskaper Margareth Olin, som med utgangspunkt i dokumentarfilmene «Ungdommens råskap» (2004) og «Barndom» (2017) gjorde seg til en sterk talsperson mot skolestart for 6-åringer og for fantasifull, fri lek i barnehagene. Innlegget hadde en rekke gode poenger og berørte mange av seminardeltakerne. Olin avsluttet med et ønske om at hun om noen år vil se plakater på byens trikker med teksten: Gratulerer – du bor i Europas barnehovedstad. (Jevnfør årets plakater om Europas miljøhovedstad.)

Mot slutten av seminaret fikk deltakerne presentert flere gode eksempler på lekesteder som er utviklet med barn og unges medvirkning og på deres premisser. Det finnes noen slike i hovedstaden, men de er ofte etablert på privat initiativ.

Arrangementet, som var gratis, hadde 270 deltakere og flere på venteliste. De gikk glipp av et nyttig seminar, og deltakerne ønsket gjerne flere innspill til planleggingen av tilbudene i årene framover. Dersom innspillene til de tre etatene i kommunen blir fulgt opp etter seminaret, kan framtidens barn og unge i Oslo se fram til et langt bedre tilbud av offentlige lekesteder enn det dagens barn har.