Picea omorika ‘Pendula’ – serbergran med slank vekst og trolsk utseende

Dette kultivarnavnet har vært brukt nærmest som en samlebetegnelse på ulike kloner med svært slank vekst og hengende greiner, for eksempel et utvalg fra gartnerskolen på Dømmesmoen i Grimstad. Klonen derfra har gjennomgående, rett stamme. Her omtales en kultivar med krokete stamme, noe som gir trærne svært spesielt utseende.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Denne kultivaren har mer eller mindre gjennomgående stamme, men stammen blir sjelden rett helt til topps. Trærne får dermed en skulpturell krone. Ny høydetilvekst oppstår når et bøyd toppskudd vokser vertikalt igjen, eller når et sideskudd av seg selv overtar topporienteringen. Også ved streng oppbinding kan et sideskudd etter hvert overta som topp. Trehøyden vil dermed kunne variere fra 3 til 10 meter. Greinene sitter tett og er svært hengende. Nålene har samme karaktertrekk som arten.

Et plantefelt med Pícea omórika ‘Pendula’ kan oppfattes som trolsk, særlig i disig vær eller skumring.

Kilder

Krüssmann, G. 1972. Handbuch der Nadelgehölze. Parey, Berlin og Hamburg. 366 s. ISBN 3-489-71422-9
Langeland, K. 1993. Hagens vakreste busker og trær – vintergrønne. Schibsted. 119 s. ISBN 82-516-1505-4