32.000 år gamle plantegener blir kartlagt

I 2012 var det store oppslag i nyhetsmedier om at russiske forskere hadde greid å få et 30.000 år gammelt frø til å spire i laboratoriet. Resultatet ble publisert i The Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). Det dreide seg om frø av smelle-arten Silene stenophylla, en art som fortsatt finnes viltvoksende i nordøstre deler av Asia, blant annet i Sibir. Nå har østerrikske biologer under ledelse av professor Margit Laimer ved Universität für Bodenkunde (BOKU) i Wien satt i gang en kartlegging av genene til planten, basert på vevskulturer fra det russiske laboratoriet. Formålet er å sammenlikne nålevende individers gener med gensammensetningen før istidene. Kan hende kan det gi noen svar på hva som vil skje av endringer i genmaterialet hos planter som følge av vår tids klimaendringer.

Silene stenophylla i sitt naturlige habitat i Sibir. Foto: Ukjent

Frøene har ved karbondatering vist seg å være 32.000 år gamle, det vil si fra en tid da det fortsatt levde ullmammuter i området ved Kalyma-elva. Permafrosten har sikret at frøene har greid å overleve så lenge. De har ligget nedfrosset 38 meter under bakken i restene av et jordekornreir. Tidligere har man greid å vekke til live om lag 10.000 år gamle frø av lupin, men frøene av nellikslektningen satte klar ny rekord.

Ifølge nyhetsmeldingen fra BOKU er professor Laimer særlig opptatt av hvordan plantene tilpasset seg miljøforholdene for mer enn 30.000 år siden: – Dette er et helt unikt tilfelle. Vi håper genkartleggingen i tiden framover vil gjøre det mulig for oss å finne interessant informasjon om planters genutvikling.

Kilder
Brekke, Ingrid. Vekket etter 32.000 års «søvn». Aftenposten 4. juli
Yashina, Svetlana; Gubin, Stanislav; Maksimovich, Stanislav; Yashina, Alexandra; Gakhova, Edith; Gilichinsky, David (25. januar 2012). Regeneration of whole fertile plants from 30,000-y-old fruit tissue buried in Siberian permafrost. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 109(10):4008–13.
https://boku.ac.at: 32.000 Jahre alte Pflanze erstmals an der BOKU zum Blühen gebracht. Nyhetsmelding 24. juni 2020