Miniskog i gate på Tøyen

I Kolstadgata er det bygd tre midlertidige vegetasjonsøyer.

Bymiljøetaten i Oslo ønsker å gjøre Tøyen-området til et tryggere sted og legge til rette for hyggelige opphold. Kolstadgata ble tidligere denne uka, trolig permanent, stengt for gjennomkjørende biltrafikk, og det ble bygd installasjoner med sitteplasser og midlertidig beplantning.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Gata er stengt for biltrafikk ved utplassering av store krukker beplantet med vingebeinved (Euonymus alatus).

Kolstadgata har vært preget av smale fortau, lite belysning og mye trafikk. I gata ligger Tøyen skole, som har en av de minste skolegårdene i hovedstaden. Skolen ønsker mer plass i uterommet, noe som forutsetter at Kolstadgata blir permanent stengt for gjennomkjøring. I påvente av utbygging er det satt i gang midlertidige tiltak av inntil to års varighet.

Det er Grindaker AS som har tegnet det midlertidige anlegget, som består av tre store «vegetasjonsøyer» i gateløpet. Langs noen av kantene er det bygd sitteplasser for folk som ønsker en pause i det grønne. Beplantningen er variert med undervegetasjon av engplanter og om lag 50 trær fordelt på de tre øyene. Det er lagt vekt på viltvoksende planteslag, men med enkelte innslag av innførte arter.

Beboere og elever er invitert til å komme med forslag til innhold i møbleringen av Kolstadgata.

Tiltaket inngår i et arbeid for å finne ut hvordan byrom kan brukes når biltrafikken opphører og det blir utvidet plass til mennesker og natur. Beboere og skoleelever er invitert til å komme med forslag om framtidig bruk av området, også etter at skolegården er utvidet. I et samarbeid mellom Fontenehuset og ungdommer på Tøyen har Growlab og Maker’s Hub bygd møbler som har vært plassert ut som en forberedelse til byggingen på stedet. Det er ett eksempel på hva arealet i den stengte gata kan brukes til etter at skolen har fått sin utvidelse av uteområdet.