Stor oppslutning om den første vandringen


I forbindelse med at landskapsarkitekturutdanningen i Norge runder 100 år arrangerer Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU en serie vandringer utover våren og sommeren. Først ut var professor Ola Bettum, som inviterte til vandringen «En ukjent verden langs Akerselva». Med utgangspunkt i Nedre Foss gård gikk vandringen med innlagte stopp i området omkring Akerselva mellom Nedre foss og Øvre foss. På hver stopp informerte Bettum engasjert om stedets forhistorie og transformasjonen til det vi ser i dag – som siloen som er blitt hybelhus, seilduksfabrikken som er blitt undervisningsinstitusjon og Vulkan som er blitt et sted folk oppsøker for å handle, møtes og spise.
Arrangementet vekket tydelig interesse blant mange Oslo-boere, for oppslutningen var svært god. Ola Bettum hadde godt over hundre medvandrere. De fleste deltakerne fikk høre historier og beskrivelser som var nye for dem. Her ble lokalhistoriske fakta og arkitekturgrep presentert i god blanding, gjerne med et humoristisk tilsnitt.

Vandringen ga mersmak, og neste tirsdagsvandring blir 14. mai kl. 17 i Slottsparken.