Årets grønne park: Kirkeparken og Kulåsparken i Sarpsborg


Kulåsparken er en velskjøttet naturpark dominert av store furutrær.

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) har utpekt Kirkeparken og Kulåsparken, som ligger side om side i Sarpsborg sentrum, til Årets grønne park 2021.

Tekst: Ole Billing Hansen og Bjørn Aakerholt

Foto: Ole Billing Hansen

Prisen Årets grønne park ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. På grunn av reiserestriksjoner ble det ingen tildeling i 2020, og i år blir prisen derfor delt ut for 32. gang. NAML legger følgende til grunn ved utnevnelsen av Årets grønne park:

a)     At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser.

b)    At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.

c)     At parken er tilgjengelig for allmennheten.

 

Naturpark og blomsterpark

Kulåsparken i Sarpsborg er en naturpark som ble anlagt sist på 1800-tallet. Området er eid av Borregaard, men disponeres og skjøttes av Sarpsborg kommune. I forbindelse med byens 1000-årsjubileum i 2016 ble parken oppgradert. Blant annet ble det gamle amfiet revet og et nytt til om lag 20 millioner kroner ble anlagt. Lekeplassen og fonteneanlegget ble fornyet, nytt parkutstyr kom på plass, og det ble plassert ut nye skulpturer og andre kunstinnslag. Sammen med den fargerike Kirkeparken danner Kulåsparken et sammenhengende grøntdrag fra torget i sentrum til høydedraget som utgjør naturparken. Få byer er forunt å ha så flotte grøntområder midt i sentrum.

Glade mottakere av prisen Årets grønne park; ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen Evje og gartner Inger Hilde Jørgensen.

NAML har, ifølge juryen bestående av landskapsarkitekt Guri Vallevik Håbjørg og fagansvarlig i NAML Bjørn Aakerholt, lagt følgende til grunn for utnevnelsen:

Kulåsparken/Kirkeparken har vært et viktig grøntområde i Sarpsborg i mer enn 100 år.  Den er dominert av en fin gammel furuvegetasjon med innslag av bøk, treslag som har tålt den luftforurensingen som tidligere var en belastning i byen.
Plantebruken i Kirkeparken er totalt lagt om og består av store og vakre staudeplantinger som gir farge og opplevelser gjennom hele vekstsesongen. Det krever tett oppfølging og skjøtsel, spesielt i perioden fram til bedene er etablert. Informasjon om plantebruken på stedet er god og lettfattelig.
I Kulåsparken ble det foran byens 1000-årsjubileum foretatt en nennsom oppgradering. Parken framstår vakker og velstelt uten å være for «parkifisert».
Kulåsparken er et yndet og lett tilgjengelig naturområde sentralt i byen. Det nye utendørs amfiet legger til rette for at parken skal kunne brukes til konserter og ved store anledninger uten at den mister sin verdi som natur- og rekreasjonsområde i hverdagen.

 

Honnør for god skjøtsel

En samlet parkstab overvar overrekkelsen av prisen i Sarpsborg rådhus 26. november. Juryleder landskapsarkitekt Guri Vallevik Håbjørg orienterer om begrunnelsen for pristildelingen.

Som det framgår av statuttene, har juryen lagt stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget i tillegg til de bruksmessige og estetiske kvalitetene. Juryen sier: «Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til Sarpsborg kommune ved Inger Hilde Jørgensen, som har lagt sin sjel i planlegging, utførelse og skjøtsel av Kirkeparken samt skjøtsel av Kulåsparken i godt samarbeid med teamleder Tommy Fred i Veg og Grønt, kommunalteknikk, og driftsleder Jon Harald Huseby i Parkavdelingen.»

Følgende konsulenter og utførende har bidratt til oppgraderingen av Kulåsparken: Landskapsplan ved Arkama arkitektkontor, Mysen; prosjektering av amfi, overvannshåndtering samt funksjonsbeskrivelse av scenebygg ved AFRY Pöyry Norway as, Sarpsborg; arkitekttjenester for scenebygg ved Moth arkitekter AS, Halden; bygging av amfi og fonteneanlegg ved Leif Grimsrud AS, Halden; og konsulenttjenester for fontene ved Fontene-Teknikk AS, Nordstrand, Oslo.