Årsmøtekonferansen i Norsk Trepleieforum


Under årsmøtet i Norsk Trepleieforum torsdag 8. april ble det foretatt valg. Fram til neste årsmøte består styret i NTF av f.v. Roger Eklund, Kaja Vemren Refling, Erik Harry Torgersen, Pål Alexandersen, Tore Næss og Tørres Rasmussen (leder).

Konferansen blir arrangert 8. og 9. mars i Oslo. Første dags program besto av forelesninger Ed Gilman. Dr. Edward F. Gilman var fram til juli 2016 professor ved University of Florida. Han er en av de ledende forskerne i USA innen arborikultur – læren om dyrking og skjøtsel av trær. Som pensjonist reiser han verden rundt og holder foredrag om trepleie, etter 35 års innsats som forsker og underviser på universitetsnivå. Den som ønsker å studere trepleie ut ifra Florida-perspektiv har rikelig anledning til det, for dr. Gilman har lagt mengder av undervisningsmateriale ut på hjemmesiden sin. Her finner du blant annet PowerPoint-presentasjoner og videoer, men også faktaark om 680 ulike treslag – også mange vi kan dyrke her i landet.

Under årsmøtekonferansen var fokus rettet mot forskjeller mellom trær i skogsbestand og i urbane omgivelser – naturlig oppstamming versus trepleiernes nødvendige oppstamming for å unngå konflikter med trafikk og bygninger. Kroneoppbygging, kodominante greiner og inngrodd bark var også temaer som ble grundig belyst. Som kjent er Florida en av de mest utsatte delstatene i USA med hensyn til kraftige stormer og orkaner. Dr. Gilman har gjennomført flere kostbare forsøk med vindmaskiner og ulike former for kronebeskjæring for å vise de beskjæringsmetodene som er best for å beskytte trærne mot skade i slikt uvær.

En fyldigere omtale av forelesningene vil bli presentert i park & anlegg 4/2018.