Badeparken i Drøbak skal rustes opp


Det foreligger planer for opprusting av Badeparken i Drøbak, og arbeidene starter trolig utpå seinhøsten. I en treårsperiode vil det bli brukt anslagsvis 50 millioner kroner på parken og strandområdene i småbyen ved Oslofjorden.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Daniel Lyngholm Jakobsen i Frogn kommune er prosjektleder for de omfattende arbeidene. Han forteller til lokalavisen at de først vil gå i gang med å oppgradere scenen, lekeplassen, deler av badeanlegget, samt murer og kanter. Noen midlertidige arbeider er allerede utført for å gjøre området sikrere for de besøkende i sommer. – I den framtidige lekeplassen vil vi utnytte terrenget og skape flere aktivitetsmuligheter. Målet er å oppmuntre til mer kreativ utfoldelse og tilby aktiviteter som er både morsomme og utfordrende, sier prosjektlederen.

Det vil bli arbeidet parallelt med Herrebadet, lekeplassen, scenen, murer og kanter i fase én av prosjektet. Ved Herrebadet vil betongdekket bli senket noe, moloen blir forsterket, og det blir bygd en bred trapp ned til sjøen.

Prosjektleder Jakobsen forteller at fase to blir den mest krevende. Det gjelder strekningen fra Varmbadet og fram til stranda. Her er det synkehull og skader på muren, og passasjen er sperret av. Forbi Varmbadet vil moloen bli utvidet med om lag 80 cm, slik at den blir tre meter bred. En sak som har vakt reaksjoner og protester, er forslaget om å fjerne en stor hestekastanje ved Varmbadet. – Vi har engasjert en arborist for å undersøke om det er mulig å bevare treet, selv om det må graves nær rotsonen, sier Lyngholm Jakobsen. – Jeg håper det lar seg gjøre å finne en løsning, slik at vi kan bevare treet.

Steinmoloen fra Varmbadet har mange sår, og noen steder har steiner rast ut, selv om det fortsatt er et betongdekke på toppen. Prosjektlederen forteller at muren vil bli plukket helt fra hverandre og bygd opp igjen, men mer nøyaktig enn da den ble bygd. Dette blir et svært ressurskrevende arbeid. Selve strandområdet vil få en sti i bakkant, og området får slakere tilførselsvei slik at det blir lettere for rullende å ta seg fram. Det blir dessuten ny sykkelparkering, og sandvolleyballbanen blir senket en god del i forhold til dagens situasjon.

Kilde: Østlandets Blad 20. mai 2020