Barneminnelund på Vestre Gravlund


Skulpturen «Midt i naturen» (t.v.) utformet av Solveyg W. Schafferer-Sigerus har fått en sentral plassering i et felt med markjordbær. Den er ett av elementene som antyder stedets funksjon. Foto: Damian Heinisch

Oslo har fått en barneminnelund inspirert av Astrid Lindgrens beskrivelse av kirsebærdalen i boka Brødrene Løvehjerte. I park & anlegg 9/2018 beskriver landskapsarkitekt MNLA Mette Melby hos Grindaker AS barneminnelunden, som sto ferdig høsten 2016.

«På et lite område på Vestre Gravlund står noen unge kirsebærtrær med hvite blomster i mai. De lyser opp mellom de store, majestetiske trærne som ellers kjennetegner gravplassen. En blå stripe av perleblomster stikker opp av den irrgrønne plenen. Fiolette, kulerunde blomsterstander av Allium og spirende stauder blant fjorårets grasstrå danner rammene rundt. Slik har vi valgt å tolke beskrivelsen av Kirsebærdalen, fra fortellingen om livet etter døden i boka Brødrene Løvehjerte – en beskrivelse rettet mot barn og deres fantasi.»