Befaring på Fornebu i regi av FAGUS


I går møtte om lag 20 interesserte til en presentasjon av tre prosjekter på Fornebu. Deltakerne fikk se det grønne taket på Fornebu S, terrengforming, møblering og beplantning på Storøya, samt grønne og blå løsninger på overvannshandteringen i Nansenparken åtte sesonger etter at parken åpnet. Dyktige gaider sørget for at det ble en faglig svært interessant tur, som ble avsluttet med et god måltid i Fornebus Sjøflyhavn. Maria Fall i FAGUS ble oppfordret til å arrangere flere slike befaringer – et flott tilbud til FAGUS-medlemmene. Arrangementet vil bli omtalt i park & anlegg 5/2017.