Blomsterløkaksjon i områdeløftet


Røde tulipaner lyser opp der det tidligere var «grønn ørken». Foto: Kjersti Berg

I den andre artikkelen om områdeløftet i bydelen Saupstad-Kolstad i Trondheim forteller landskapsarkitekt Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg ved Byplankontoret om stor oppslutning blant den fargerike befolkning for også å gjøre omgivelsene mer fargerike. Det er gjennomført blomsterløkaksjon tre år på rad, og om våren blir resultatet godt synlig.

«Kunstnerparet Magnar Gilberg og Bjørg Nyjordet var i 2019 godt i gang med et relasjonelt kunstprosjekt på Blisterhaugen, et skogholt midt i bydelsparken. Oppdraget var gitt gjennom Trondheim kommunes program for «kunst i offentlig rom», og målet med prosjektet er å skape relasjoner mellom stedet og innbyggerne – og innbyggerne imellom. Kunne disse relasjonene endre innbyggernes forhold til stedet, og samtidig endre ryktet til den skumle «hasjskogen» med sentral beliggenhet midt mellom helsehus, bibliotek, nærsenter, skoler og svømmehall?» De begynte sammen med en aktiv dugnadsgjeng å gjøre om en «grønn ørken», først til potetland og så til en eng med tulipaner.

Blomsterløksetting høsten 2020 engasjerte mange av ungdommene på Saupstad. Foto: Kine Goodman

«Høsten 2020 var den siste i programperioden for områdeløft på Saupstad-Kolstad, og vi trodde det ikke ville la seg gjøre å samle folk til ny innsats med blomsterløk. Men der tok vi grundig feil! Løkaksjonen hadde rukket å slå rot blant ungdommer og lærere på den videregående skolen: – Når er årets aksjon? spurte de. Vi kastet oss rundt og bestilte blomsterløk til de ivrige elevene i månedsskiftet september-oktober.»

Resten av historien kan du lese i park & anlegg 5/2021 med utgivelse 28. mai.