Brenner du for blågrønn faktor? Norsk Standard trenger din hjelp


Ønsker du å delta i arbeidet med Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?
Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

Ved nybygging og ombygging er tilpassing til klima viktig, slik at samfunnet blir best mulig rustet til å håndtere et mer uforutsigbart klima. Metoden «blågrønn faktor» verdsetter vegetasjons- og vannelementer i byggesaker og reguleringsplaner slik at utbyggingstiltak blir klimarobuste og gir god bokvalitet.

Tilsvarende faktor er tatt i bruk blant annet i Tyskland og Sverige. Blågrønn faktor er utarbeidet av kommuner som Bærum og Oslo i regi av prosjektet Fremtidens byer. Dette prosjektarbeidet ble avsluttet i 2015. Nå har man opparbeidet erfaringer med metoden, og flere parter ønsker at metoden utvikles til en Norsk Standard.

Standard Norge rekrutter nå fagpersoner til komitéarbeidet. Første møte er planlagt 14. juni. Les mer om saken på Standard Norges hjemmeside, og meld din interesse til Hanne G. Wells – HGW@standard.no.