Et parkbesøk i California i 1921

For hundre år siden var det nok heller sjelden at norske gartnere fikk ta en fagtur til USA. Herredsgartner Ant. Muribø var trolig på et lengre opphold i California for å studere frukt- og grønnsakdyrking, men han fikk også anledning til å besøke parken ved Capitol-bygningen i delstats-hovedstaden Sacramento.

Tekst: Ole Billing Hansen

Forventningene var store, da «det blev mig fortalt at dette var den vakreste park i California», skrev Muribø i en artikkel i Norsk Gartnerforenings Tidsskrifts utgave 1. februar 1921.

Han fortsetter: «Da jeg gik til parken glædet jeg mig til at jeg skulde faa se en mængde blomster som imponerte baade ved sin masse og smakfulde arrangering. Heri blev jeg skuffet. Plataaet som terrassen rundt bygningen dannet, syntes jeg maatte være en god plads for en fyldig blomsterplantning; med der var kun anbragt nogen korte, smale bed som var fyldt med høie asters. Længer nede i parken fandt jeg et rundt bed med georginer og saa en del geranier, løvemund, levkøier og chrysanthemum, som var anbragt paa en ganske eiendommelig maate, idet de var plantet rundt stammen av høie trær i en ring ca. 2 meter ut fra stammen. Og det merkelige var, at slike blomsterringer fandtes rundt trær som stod midt paa en græsplæn, og besøkende som ønsket at se blomsterne paa nært hold, maatte derfor gaa over plænen tiltrods for plakater, hvor det stod, at saadant var forbudt. Jeg kan ikke rigtig forstaa motiveringen for en slik placering av blomster, eller om det idetheletat kan være nogen idé ved at plante blomsterplanter rundt træstammer midt paa græsplænerne, og la bygningens nærmeste omgivelser – det centrale i parken – være uten blomster.»

Desto mer var Muribø imponert over dimensjonene – både på Capitol-bygningen og den store parken, som synes å ha vært et arboret: «Al beplantning var utført solitært. Paa omtrent alle trær var anbragt navneskilter, hvorav det fremgik at de fleste trær oprindelig var fra Asien. Cypresser, thujaer, phønix og filiferapalmer, acasia og peppertrær utgjorde hovedmassen, og var de mest fremtrædende i beplantningen. Det sidste er i California meget almindelig som parktræ, og det tar sig pent ut med sin kompakte vekst, livlige, lysegrønne farve og hængende skudd med store lange, sammensatte blade og røde bær.»

Peppertre (Schinus molle). Foto: Georges Jansoone / Wikipedia cc-by-sa 3.0

De fleste treslagene er gjenkjennelige for oss, selv om palmer og akasier ikke er parktrær i Norge. Men peppertre (Schinus molle) er nok ukjent for de fleste. Arten hører til sumakfamilien (Anacardiaceae) og stammer fra Sør-Amerika. Treslaget blir dyrket og er forvillet mange steder med middelhavsklima. Trærne blir opptil 15 meter høye og har hengende greiner med alltidgrønne blader. De finnete bladene har 7 til 13 par lansettformete småblader. Små, hvite femtallsblomster sitter i litt løse, endestilte blomsterstander. De runde, røde fruktene blir kalt rosépepper, har en mild peppersmak og brukes som krydder.

Kilder: Store norske leksikon (snl.no) og Wikipedia

Hele Muribøs omtale av parken i Sacramento kommer på trykk i park & anlegg 2/2021.