Fargerik sommerlesning


Rådhusgaten i Kristiansand har i dag en rekke med blomstrende kirsebærtrær, men de står i fare for å måtte vike for en bedre tilrettelagt sykkeltrasé. Foto: Elisabeth Senumstad Sagedal

Til park & anlegg 6/2020 ba redaksjonen om omtaler av fargerike grøntanlegg – og responsen var god, så mange takk til dyktige skribenter og fotografer.

Landskapsarkitekter og utførende grøntanleggsfolk inviterer oss blant annet med til et besøk på Tivolifjellet i Stavanger. Den nye parken i sentrum av oljehovedstaden er akkurat like fargerik som navnet indikerer.

Hovedstadsområdet får jevnlig nye frilufts- og badeanlegg etter hvert som indre Oslofjord blir stadig renere. Denne gangen presenterer landskapsarkitektene i bar bakke det innholdsrike og svært populære Bekkelagsbadet. Sving innom neste gang du passerer langs Mosseveien og ønsker en dukkert eller kanskje litt mosjon i parkouranlegget!

Mange byer står overfor utfordringer med å gi bedre plass og større sikkerhet til syklister. Noen ganger kan det gå på bekostning av vakre prydtrær, slik landskapsingeniørstudent Elisabeth S. Sagedal rapporterer fra Rådhusgaten i Kristiansand. I Oslo fører politiske vedtak til at mulighetene for gateparkering strammes inn, slik at det skal bli bedre tilrettelagt for myke trafikanter. I mange tilfeller skaper det også attraktive møteplasser for folk, men omleggingene er sjelden særlig populære blant håndverkere og vareleverandører. I det nye utbyggingsomådet i Nydalen er en hel parkeringsplass forvandlet til en grønn park, en lekeplass og et møtested for folk som bor og arbeider i området.

Alt dette og mer til kan du lese i sommerutgaven av park & anlegg, som ligger i postkassen din i nær framtid.