Fjorten lærlinger med hver sin fadder


Tolv av de 14 lærlingene hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør foreviget under en samling i bedriften 5. juni. Foto: Aleksander Limkjær, Tønsberg Blad

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør i Vestfold satser på lærlinger og har nå til sammen 14 under opplæring. Nylig innførte bedriften en fadderordning, noe som betyr at hver lærling fra første dag har én fast ansatt som følger opp lærlingen spesielt. – Selv om dette er nokså nytt, har vi så langt bare positive erfaringer, sier Brede Sukke og Tommy Lier.

Tekst: Ole Billing Hansen

– Vi satser på lærlinger, og mange av dem trives så godt hos oss at de blir værende etter at opplæringen er fullført og de har satt fagbrevet i glass og ramme, sier Brede Sukke (t.v.) og Tommy Lier. Foto: Ole Billing Hansen

Dersom målet gjerne er at ti prosent av de ansatte i en anleggsgartnerbedrift skal være lærlinger, er målet overoppfylt hos Håkonsen & Sukke, som har base i Barkåker ved Tønsberg. Med 70 fast ansatte pluss faste sesongarbeidere er firmaet blant de større i bransjen her i landet. Og satsingen på lærlinger er bevisst. Håkonsen & Sukke er én av fire Vestfold-bedrifter som samarbeider med Gjennestad videregående skole i prosjektet jobbute.no, som blant annet garanterer læreplass dersom eleven oppfyller visse kriterier.

– Vi har flere unge sommerhjelpere som har fått smaken på yrket og som derfor har kommet tilbake til oss – som lærlinger, sier Brede Sukke. – Mange trives med å jobbe ute og ikke minst med de allsidige arbeidsoppgavene. Og så er det lett å se resultatene av det vi og lærlingene utfører – skapertrangen er en god motivasjon.

Les mer om anleggsgartnerfirmaets satsing på lærlinger i park & anlegg 7/2020.