– Fordelen med BIM-studiet er at vi har lært å lære


Lervig sykehjem er en av studentoppgavene Egil Hægeland har arbeidet med i studiet. Illustrasjon fra studentoppgaven.

Fagskolen Oslo har etablert et nytt studium for fagarbeidere med tema «BIM Anlegg/Infrastruktur». Egil Hægeland (28 år) er én av studentene ved det nye studiet. Han er industrirørlegger og har bakgrunn som maskiningeniør (bachelor) fra OsloMet.

– BIM-studiet gir meg en kompetanse som kan brukes i mange sammenhenger, sier Egil Hægeland. Foto: Ingolf Sundfør

I park & anlegg utgave 4/2021 trykker vi faglærer Ingolf Sundførs intervju med studenten. Bakgrunnen for intervjuet er blant annet NHOs nylig offentliggjorte kompetansebarometer som legger vekt på fagskoleutdanning generelt og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) spesielt som en etterspurt kompetanse.

I intervjuet legger Hægeland blant annet vekt på hvor fint det har vært å arbeide i små grupper der deltakerne kan kommunisere med læreren og ha en dialog i klasserommet. Dessuten har det vært motiverende å arbeide med selvvalgte oppgaver: – Vi har fått lov til å velge egne problemstillinger på tre av fire prosjekter ut ifra et gitt ganske vidt tema. Det har vært godt å få ganske frie tøyler. Det har gitt meg en skikkelig motivasjons-boost å jobbe med problemer jeg er interessert i.