Fritidspark med lokalt tilsnitt i Telemark

I park & anlegg 8/2020 forteller arkitekt Truls Corneliussen og landskapsarkitekt Ellen-Elisabeth Grefsrød i sør arkitekter Notodden om Evjudalen fritidspark i Bø i Telemark: «Evjudalen er fokusområde i det kommunale prosjektet «ROM for ALLE». Prosjektet følger opp strategien for en sentrumsutvikling der et fortettet og levende sentrum står som sentrale prinsipper. Prosjektgruppen mener at Evjudalens sentrale beliggenhet gjør den til en naturlig arena for å opparbeide gode rom for kulturaktiviteter som legger til rette for møter mellom mennesker i Bø sentrum og som samtidig styrker campus Bø.»

Planleggerne forteller at deres rolle i prosjektet har vært møblering og installasjoner: «Det kom et ønske om installasjoner vi i vår tolkning har realisert som multifunksjonelle sitte-, leke- og treningsobjekter med lokalt tilvirket heltre fra Tinnoset sag som bærende hovedmateriale.

De nærmere 20 spesialdesignede benkene varierer i form og størrelse. Her tar turgjengen en hvilepause en gang før Korona-pandemien satte avstandsbegrensninger. Foto Svein Ivar Forberg

De nærmere 20 spesialdesignede og ulike benkene tilvirket av det lokale firmaet Schia møbelsnekkeri binder turvegnettet i dalen sammen. Benkene er plassert med fokus både på synlighet for lett visuell orientering gjennom området, en spennende vandring og gode og varierte sitte- og væresteder. I tillegg er de plassert nær leke- og treningsobjektene vi har spesialdesignet til Evjudalen.»

Les mer i park & anlegg 8/2020 om den flotte fritidsparken med lokalt tilsnitt. Utgaven kommer 2. oktober.