Gjensyn med Jensvoll


Tirsdag 14. september møttes de som var gartnerelever på Statens gartnerskole Jensvoll i 1970/71 til et gjensynstreff på sin gamle skole. Det ble hjertelige gjensyn med medelever og lærer Daniel Klykken (foran). Han hadde denne anleggsgartnerklassen som sin første i en lang karriere i anleggsgartnerfaget. Gode minner og artige historier ble utvekslet på gamle tomter, som ikke var lette å kjenne igjen, for mye er endret på femti år.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Elevene var den gang fordelt på en produksjonsgartnerklasse og en klasse for framtidige anleggsgartnere. På denne tiden varte utdanningen i 1,5 år, fra høsten ett år til våren 18 måneder seinere. En fordel med dette opplegget var at elevene kunne følge med i yrkenes arbeidsoppgaver gjennom en hel vekstsesong, bare avbrutt av tre uker sommerferie. Og så ble to vintre fylt med en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring.

Den statlige skolen, som først og fremst er kjent for anleggsgartnerutdanningen, er for lengst nedlagt, og i dag holder Lier videregående skole til på stedet som en del av Viken fylkeskommunes utdanningstilbud. Demonstrasjonsfeltene er borte, nye bygninger har kommet til, og de fleste av de gamle bygningene har fått nytt innhold og funksjon. For mange av deltakerne var det interessant å se at de gamle hyblene nå blir brukt som kontorer for ansatte – sannsynligvis etter en grundig oppussing!

Rektor Cathrine Bolle ga forsamlingen en interessant orientering om Lier videregående skole, som satser på yrkesfag innen blant annet elektro og datateknologi, blomsterdekorasjon og eksponeringsdesign, helse og oppvekst samt salg og service. Det er lenge siden skolen hadde tilbud innen gartnerfag, men kanskje er det noe på gang? Bransjeorganisasjonene NGF og NAML og lokale bedrifter ønsker og arbeider i hvert fall for at skolen igjen skal tilby gartnerfagene i et område hvor det er mange grønne yrkesutøvere.

Avdelingsleder Jakob Vik (bilde) viste rundt på skolens område og orienterte om den virksomheten som foregår ute. Underveis fikk han høre diverse historier fra organisatorene av treffet, Jarle Hopland og Terje Porsmyr og andre gamle elever. Slik fikk han førstehåndskunnskap om noe av skolens tidligere virksomhet og hva som fantes på området den gang da. Dagen ble avsluttet med festmiddag på et hotell i Drammen, men da hadde park & anleggs utsendte for lengst avsluttet sitt oppdrag.