Gradsdagen ved NMBU


Som avslutning på gradsdagen var kandidater, sensorer og lærere invitert av fakultetet til en sammenkomst i universitetsparken.

Tirsdag 19. juni arrangerte Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) ved NMBU en felles presentasjonsdag av oppgaver gjennomført av studenter som har fullført bachelor- eller mastergrad dette året. På denne såkalte gradsdagen får hver student 20 minutter til å presentere arbeidet sitt. En oppnevnt sensor har hatt anledning til å sette seg godt inn i arbeidet og utfordrer studenten med spørsmål og ønske om utdyping av deler av arbeidet. Dette markere avslutningen på henholdsvis 3 (bachelor) og 5 (master) års studium, og studentene går fra å være student til kandidat. Mange har allerede fått jobb og er så smått i gang med en karriere innenfor sin profesjon. For studiene innen grøntanleggssektoren har kandidatene kvalifisert seg for titler som landskapsingeniør, landskapsarkitekt eller kandidat i folkehelse.

Gradsdagen er åpen for alle interesserte, og park & anlegg fikk anledning til å overvære flere presentasjoner om spennende temaer. Fagbladet vil i løpet av høsten trykke kortversjon av flere av studentarbeidene. Fullstendige arbeider vil om noen tid bli tilgjengelig på en felles nettside for mastergradsavhandlinger (BRAGE).