Leskur i byene bør få grønt tak


Pr. april 2019 hadde den nederlandske byen Utrecht 316 bussholdeplasser med leskur med sedumtak. Foto: City of Utrecht (gjengitt med tillatelse)

«Større byer bør gripe alle muligheter til å øke mengden grønt areal i nye byggeprosjekter. I Oslo og andre byer blir kollektivtrafikksystemet for tiden utbedret. Leskur på holdeplasser for buss og trikk har tak som bør bli grønne», skriver landskapsingeniør Gunnhild Alfnes i en artikkel i park & anlegg 9/2020. Hun har utført en bacheloroppgave ved NMBU om dette temaet og foreslår løsninger som både kan bidra til fordrøying av overvann og øke mangfoldet av pollinatorer og andre insekter i urbane miljøer.

«Leskur er små offentlige uisolerte bygg spredt rundt i byrommet. Det vil være billigere å bygge små grønne tak enn store grønne tak på isolerte bygninger. Leskur kan og bør utformes med grønne tak, da slike grønne løsninger vil være kostnadseffektive i lengden, spesielt med tanke på økt nedbør og handtering av overvann. Løsninger med grønne tak på leskur burde etter min mening implementeres i kommuneplaner», skriver Alfnes.

Les hennes artikkel og se forslag til utforming av små grønne tak i urbane uterom i utgaven som kommer 13. november.