Markvandringer på Hedmarken

Morten Mellbye, i blå og svart jakke, orienterer om treproduksjonen.

Eliteplanter Norge og Norsk Gartnerforbund inviterte til fagdager med markvandring på Nes på Hedmarken 20. og 21. september. De tre samarbeidende planteskolene i området imponerte med størrelse, produktspekter, produksjonsmåter og plantekvalitet.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Mellbyes planteskole spesialiserer seg på løvtrær til anlegg, Gaupen Planter på barplanter og slyngplanter som humle og klematis, mens Baldishol planteskole i hovedsak produserer busker og frukttrær for hagesentermarkedet. Det var en gruppe interesserte kollegaer og inviterte som deltok på markvandringene i det vakre landskapet ved Mjøsa. Området er kjent for planteskolevirksomhet langt tilbake i tid, og Mellbyes planteskole feiret 100 år i fjor. De tre planteskolene har fulgt markedsutviklingen, og alle tre satser frisk på utvidet produksjon med en ny generasjon aktivt deltakende i virksomheten.

Hos Mellbye fikk de besøkende se ulike trinn i treproduksjonen; fra innkjøp av ungplanter og utplanting via omplantingsrutiner, ugrasarbeid og beskjæring til opptaking og ekspedering. Med steinrik jord er det behov for tiltak for å unngå for mange steiner i rotklumpene, og ettersom det blir fjernet mye jord med klumpene er det et eget opplegg for å tilføre ny, næringsrik jordblanding før nye felt blir tatt i bruk. En spesiell utfordring er fenomenet jordtrøtthet, som innebærer at gjenplanting av arter i rosefamilien gir redusert tilvekst. Derfor blir treslag i denne familien samlet i egne felt, og det må gå mange år før de planter slike arter på samme sted igjen.

Rune Marstein hos Gaupen Planter forteller om produksjonen av klematis.

Under markvandringene ble ulike problemer og utfordringer tatt opp, og med så mange fagkyndige ble det utbytterike meningsvekslinger, til nytte både for besøksverter og de besøkende. For eksempel presenterte far og sønn Mellbye et hittil uforklart problem med tidlig bladfall hos mikroformert hengebjørk ‘Dalecarlica’, noe som resulterer i lite stammetilvekst og redusert trekvalitet. Dette er et problem som må løses, med et planteslag som er svært populært i markedet.

Hos Gaupen Planter ble blant annet konteinerstørrelse og bruk av nyttedyr diskutert, og de besøkende fikk se flotte, velstelte barplanter av størrelser som passer bra til den som vil ha ferdig hage på en-to-tre. Planteskolen kombinerer med anleggsgartnervirksomhet og bruker mange egenproduserte planter i oppdragsgivernes anlegg.

Olav Baldishol leder flokken av besøkende gjennom feltene med karplanter.

Baldishol planteskole produserer stiklingsformerte planteslag selv, men kjøper inn frøformerte ungplanter og podinger av frukttrær. Planteskolen er en stor leverandør til utsalgene i Hageland-kjeden, og de siste par årene har mange hageeiere satset mye på egne hjemmeomgivelser, så markedet har vært svært bra. I det kuperte landskapet har Baldishol lagt til rette med store karplanteplasser, og vann til vanning henter planteskolen fra Mjøsa rett nedenfor.