Moan skole får mer innholdsrikt uteområde


Illustrasjon: VERTE landskap-arkitektur

Etter en vurdering av skolestrukturen i Nordreisa kommune blir Moan skole utvidet til en skole for 1. til 7. trinn. Det krever nybygg og oppgradering av uteområdene. I en omfattende brukermedvirkningsprosess er det tatt i bruk digitale hjelpemidler, skriver landskapsarkitekt MNLA Anita Veiseth, VERTE landskap-arkitektur i en omtale av prosjektet i park & anlegg 4/2021.

Illustrasjon: VERTE landskap-arkitektur

Tema for kommende utgave av fagbladet er «Lekeplasser og skoleanlegg». I planen for uteområdene ved Moan skole ligger en inndeling i ulike soner; møteplasser med roligere aktiviteter, mer intensive aktivitetssoner, områder for temalek for de minste og naturområder for fri lek.

Landskapsarkitekten har lagt stor vekt på at uteområdene må fungere og inspirere til utelek både sommer og vinter. Det er blant annet gjennomført en klimaanalyse for å sikre at lekesonene har optimal solorientering og er skjermet mot kalde vinder om vinteren.

Utgave 4/2021 av park & anlegg blir utgitt 30. april.